Bedrijvigheid in de Netwerklounge na de opening

bedrijvigheid

De Netwerklounge van Wijkbedrijf Lage Land is nu bijna een maand open en er is niet stil gezeten. Er ook zijn verscheidene partijen binnengekomen bij de Netwerklounge met vragen. Deze partijen hadden vragen over onder andere werkruimtes, marketinghulp en mogelijke partners. De werknemers van het Wijkbedrijf zijn druk bezig geweest met het behandelen van deze vragen en het verbinden van de juiste partijen. Hieronder staan een paar voorbeelden van de hulp die Wijkbedrijf Lage Land heeft geboden.

Zorg, welzijn en ondernemerschap

Met oog op de vergrijzende samenleving legt het Wijkbedrijf verbinding tussen zorg, welzijn en ondernemerschap. De plantenbakken in de Netwerklounge zijn bijvoorbeeld gemaakt door cliënten van Pameijer. Pameijer begeleidt ook groepen mensen die tuinen onderhouden. Daarom heeft Wijkbedrijf Lage Land hen in contact gebracht met Woonstad Rotterdam. Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie die op zoek was naar een onderhoudsbedrijf voor hun tuinen van hun huurwoningen. Het Wijkbedrijf heeft contact met zowel Pameijer en Woonstad Rotterdam en heeft de twee partijen met elkaar verbonden.

Met dit soort verbindingen kunnen ook linken worden gelegd tussen ondernemerschap, zorg en welzijn. Doordat de tuinen worden onderhouden kunnen oudere bewoners langer op zichzelf blijven wonen doordat zij niet meer zelf hun planten hoeven onderhouden. En de mensen die de tuinen onderhouden zijn mensen met een beperking. Zo wordt er op een maatschappelijk verantwoordelijke manier ondernomen.

Lokale ondernemers

Het wijkbedrijf heeft in de eerste weken na de opening ook ondernemers uit de wijk ondersteund. Zo is Karine vanuit het wijkbedrijf gestart met Kineka, haar praktijk voor stoelmassage. De banner van het wijkbedrijf is ontworpen door Belal, een statushouder uit Syrië. Het Wijkbedrijf heeft hem ook geholpen met het opstarten van een reparatieservice voor computers en kleine elektronica.

Werkplaats bij de Netwerklounge  

Eén van de initiatieven van het Wijkbedrijf is het opzetten van een werkplaats bij de Netwerklounge. Wijkbedrijf Lage Land heeft de ruimte, het gereedschap en materialen geregeld. Denkt het wijkbedrijf mee aan mogelijkheden tot promotie van de ondernemers die actief zijn in de werkplaats. Vanuit de werkplaats kunnen zelfstandige ondernemers hun werk doen. Op deze manier stimuleren ze de lokale economie. Eén van de ondernemers gaat fietsen verhuren en repareren vanuit de werkplaats. ook zullen in de toekomst fietslessen worden aangeboden.

Het Wijkbedrijf en de energietransitie

Het wijkbedrijf wil een centrale rol spelen in de energietransitie als gevolg van klimaatverandering. Vanuit deze hoedanigheid is het Wijkbedrijf diverse organisaties en bewonersgroepen met elkaar aan het verbinden.

Uitbreiding van samenwerkingsnetwerk

Het is mooi dat steeds meer ondernemers het Wijkbedrijf weten te vinden. Op deze manier wordt het samenwerkingsnetwerk vergroot en kunnen de betrokken partijen meer voor elkaar betekenen. Zo ondersteunen we elkaar op wijkniveau en wordt de zelfredzaamheid van de wijk vergroot.

 

Deel deze pagina:

Een reactie plaatsen